Josep Pedrals. Poeta

 • Com recitar poesia

  Tècniques de recitació, declamació i comprensió de la poesia. La formació treballa la teatralitat i musicalitat del vers i les diferents formes de poesia escènica.

   

  PROGRAMA:

  1. Bases de fonètica, vocalització i respiració.

  2. Retòrica i comunicació persuasiva.

  3. Lectura musical del text: com desxifrar la mètrica i ritme.

  4. Lectura semàntica del text: com dir la sintaxi amb l’entonació.

  5. Com discernir i focalitzar per a transmetre el sentit del poema.

  6. Treball de la denotació i la connotació en l’expressió oral.

  7. El sentit del tempo, el volum i el to en l’exposició parlada.

  8. El camí que va de l’autor a l’oient.

  9. El llenguatge del cos en la transmissió del poema.

  10. Interpretació poètica: entre l’excés i la moderació.

   

  OBJECTIUS:

  • Conèixer i examinar diverses formes de recitació i posada en escena de la poesia.
  • Assolir una declamació fluïda, pertinent i personal, i aprofundir les particularitats de la comunicació poètica.

   

  METODOLOGIA:

  • El treball d’anàlisi i dicció es farà en català o en castellà, segons la preferència de l’alumne.
  • Exercicis d’estudi i interpretació de textos.
  • Treball de reconeixement de la veu pròpia.
  • Observació i audició de diversos modes de poesia oral.
  • Investigació de les capacitats de transmissió davant les necessitats dels textos.
  • Examen i preparació de les necessitats per a una actuació poètica.
  Apunta-t'hi
 • Gaudint de la poesia

  La poesia circula per tota mena de camins: alguns que creiem que coneixem molt bé, altres que ens semblen raríssims… La millor manera de comprendre qualsevol d’aquests camins és caminant-los, i així, seguint rastres, repassant recorreguts, desorientant-nos i reorientant-nos, transitant la poesia d’ahir i d’avui, podrem trobar el delit de cada ruta, la fluïdesa de cada secret.

  A partir de les darreres novetats poètiques de cada temporada, Josep Pedrals condueix un taller de lectura i anàlisi compartides, convidant autors i prescriptors que ens ajudaran a entendre com assaborir la poesia que es fa avui en dia i descobrir com s’abeura en la poesia del passat i la fa reviure.

  Els dilluns a la tarda a la Casa Elizalde

  Cal inscripció prèvia
  Places limitades

  Més informació
 • Tècniques del vers (Obrador de la Beckett)

  En aquest curs es repassen les bases tècniques de l’escriptura poètica i es treballa l’eficàcia en la versificació, especialment pensant en la dicció i la funcionalitat escènica. S’hi fa un aprofundiment en la musicalitat de les paraules, l’eufonia i el ritme.

  Es tracta d’un curs eminentment pràctic, amb exercicis continuats, ideal per a aquell que vulgui comprovar la seva traça natural, el que vulgui recuperar l’habilitat del versejar i el que vulgui esmolar la destresa de la sensibilitat lírica.

  El mètode Pedrals és exigent i divertit, rigorós i flexible, perquè, després d’anys d’exercitar poetes de tota mena, ajusta els jocs i els exercicis amb exactitud i amenitat.

  Inscripcions
 • NoInspireu

  Què és?
  NoInspireu és una manera de mirar la poesia tal com se’ns ha anat acostant i ha anat desenvolupant-se, principalment, al llarg dels darrers dos-cents anys. Anirem veient fases evolutives, camins i giragonses, dreceres i culs de sac per on han anat transitant i plasmant-se les inspiracions. Llegirem i gaudirem, situarem i comentarem, procurarem entendre i compartir allò que va instigar cada poeta i el poder que li va hissar amunt les paraules.

  A partir de l’anàlisi de la trajectòria d’un poeta determinat, cada sessió intenta arribar a entendre l’evolució de la poesia en la sensibilitat de l’autor, entre dubtes i certeses, recerques i troballes.

  On es fa?
  El cicle es podrà seguir presencialment a la Nollegiu del Clot i virtualment a través de zoom.

  Quan es fa?
  El cicle consta de 9 sessions que es fan mensualment, d’octubre a juny, en dijous, i a les 19h.

   

  Sessions 2022-2023

  Magda Portal – octubre

  Magda Portal és considerada la primera poeta vanguardista de Llatinoamèrica i la primera activista feminista peruana. La seva obra és, segons ella mateixa, un missatge “fervorosament adherit a la causa de la dignitat humana i la justícia social.”

  Jules Laforgue – novembre

  Si el curs passat vam parlar de la poesia de Jules Supervielle, aquest any parlarem de l’altre gran poeta francès de l’Uruguai, Jules Laforgue, ànima decadentista, simbolista i, sobretot, irònica que es dedicava a farcir la vagància d’extravagància.

  Osvaldo Lamborghini – desembre

  Osvaldo Lamborghini fou un poeta de Buenos Aires que va acabar exiliat a Barcelona, on va passar els darrers anys de la seva vida. Tot i ser una autèntica llegenda a l’Argentina, encara no ho és a Catalunya i mirarem de posar-hi remei amb aquesta sessió.

  Ramón de Garciasol – gener

  Ramón de Garciasol és el pseudònim que va utilitzar durant quasi tota la vida un dels principals poetes socials que va viure sota la llosa del franquisme a Castella-La Manxa, Miguel Alonso Calvo, un intel·lectual de primer ordre i un poeta fraternal i compassiu.

  Norah Lange – febrer

  Norah Lange fou una poeta expressionista preocupada per la transitorietat de la vida, un personatge important en la vida cultural argentina del seu moment i un puntal de la nova actitud de la dona en un món literari dominat pels homes.

  Robert Browning – març

  Robert Browning és un dels grans poetes de l’època victoriana, autor d’algunes obres excepcionals per la forma, la gràcia i l’extensió. Casat amb la gran poeta Elizabeth Barrett, va viure fascinat per l’escriptura i treballà sempre amb una elegància proverbial.

  Tamara Kamenszain – abril

  Desapareguda fa escassament un any, Tamara Kamenszain va ser una de les veus més importants del neobarroc argentí. La seva mirada sobre el fet poètic la va portar a la idea de “La novel·la de la poesia”, on el jo poètic va i ve entre la confessió i el distanciament.

  Salvador Albert – maig

  Salvador Albert fou un poeta que es podria encasellar en el modernisme, per una certa tendència maragalliana, però que begué, a nivell de fons, de les estètiques europees de finals del XIX i principis del XX. Una figura massa desconeguda per la qualitat que tingué.

  Luis Palés Matos – juny

  Luis Palés Matos fou un poeta porto-riqueny, creador del “diepalismo”, una tendència estètica que pretenia fer de la sonoritat la base de l’escriptura poètica, com una recerca de les arrels ètniques i culturals del Carib: ritme, acústica i imaginació.

   

  Inscripcions
 • Poesia a escoles i instituts

  Presentació:

  Per apropar la poesia als infants i joves, no hi ha res més pràctic que fer que en gaudeixin. Això vol dir que la nostra tasca no és la d’adoctrinar sobre la manera com ha de ser interpretat un poema, sinó la de transmetre el plaer que comporta. És tan senzill com predisposar-se amb la poesia de la mateixa manera que hom es predisposa per escoltar una cançó.

  La proposta, doncs, parteix de la idea que no hi ha un significat tancat del text, sinó que hi ha unes tècniques que fan possible que el text signifiqui.

  Amb aquest pla, cada alumne rep les eines per poder, per si mateix, adonar-se i constatar els jocs que hi ha en el poema, pronunciar i formular el so que se’n deriva, entreveure i calar la presentació visual del text, endevinar i comprendre de què parla…

  No cal entrar en discussions dogmàtiques del que és poesia i el que no ho és. La poesia, per si mateixa, es presenta amb uns límits vagues i confusos.

  Això fa que la poesia tingui l’avantatge de no estar ni deixar d’estar mai de moda: pot ressuscitar formes i fórmules de tots els temps sense que quedin anacròniques, pot explotar amb tota la modernitat del món possibilitats que havien quedat en letargia durant segles, i pot pensar-se des de la contra sense problemes perquè fins i tot les reaccions més furibundes contra l’art de la lírica ja formen part de la tradició.

  Presentem la poesia, doncs, com una tensió entre els elements formals, aquells que donen una estructura i un sentit, i els elements novel·lescos, aquells que representen uns caràcters i uns esdeveniments: la tensió entre el RITUAL i la FICCIÓ.

  Desenvolupament de les sessions:

  Les sessions a escoles i instituts tenen l’estructura d’un recital-espectacle obert i comentat. A partir d’unes determinades lectures, presentades amb gràcia i sal, Josep Pedrals va desplegant suggeriments diversos que serveixen per obrir vies i possibilitats expressives. De mica en mica, seduint per diversos fronts, arriba a tocar les sensibilitats més distants i a mostrar -una mica- l’amplitud de la poesia.

  Per això, diem i comentem poemes que ens serveixin per plantejar els temes següents:

  La potència de la imatge poètica

  L’enginy dels jocs de paraules

  La perfecció d’algunes formulacions

  La sorpresa lèxica

  El treball amb l’excés i la mancança

  La facilitat i la dificultat dels recursos

  La musicalitat i la coreografia que la poesia conté en si mateixa

  Algunes relacions entre ciència i poesia

  Els missatges xifrats que es poden amagar en els poemes

  La força catàrtica de la poesia per expressar enuig o plaer

  La relació inseparable entre fons i forma

  La rítmica i la sonsònia

  L’energia i l’eficiència del discurs poètic

  L’humor i la ironia

  L’èpica i la tensió argumental

  La poesia com a tècnica mnemònica

  La vena sensible i la sentimentalitat

  El record i el desig

  La capacitat per dir l’insignificant i l’incommensurable

  Entre els exemples i els comentaris, ben lligats i presentats amb naturalitat, anirem donant veu als alumnes perquè puguin fer lligams obertament amb tot tipus de coneixements que ja tinguin al cap. El fet de poder constatar o trobar les pròpies referències ajuda a cohesionar el discurs i la realitat quotidiana.

  Durada: entre 60 minuts i 90 minuts

  A qui va dirigit: Alumnes de primària, ESO i Batxillerat (adaptant-ho a l’edat dels alumnes)