Josep Pedrals. Poeta

 • Com recitar poesia

  Tècniques de recitació, declamació i comprensió de la poesia. La formació treballa la teatralitat i musicalitat del vers i les diferents formes de poesia escènica.

   

  PROGRAMA:

  1. Bases de fonètica, vocalització i respiració.

  2. Retòrica i comunicació persuasiva.

  3. Lectura musical del text: com desxifrar la mètrica i ritme.

  4. Lectura semàntica del text: com dir la sintaxi amb l’entonació.

  5. Com discernir i focalitzar per a transmetre el sentit del poema.

  6. Treball de la denotació i la connotació en l’expressió oral.

  7. El sentit del tempo, el volum i el to en l’exposició parlada.

  8. El camí que va de l’autor a l’oient.

  9. El llenguatge del cos en la transmissió del poema.

  10. Interpretació poètica: entre l’excés i la moderació.

   

  OBJECTIUS:

  • Conèixer i examinar diverses formes de recitació i posada en escena de la poesia.
  • Assolir una declamació fluïda, pertinent i personal, i aprofundir les particularitats de la comunicació poètica.

   

  METODOLOGIA:

  • El treball d’anàlisi i dicció es farà en català o en castellà, segons la preferència de l’alumne.
  • Exercicis d’estudi i interpretació de textos.
  • Treball de reconeixement de la veu pròpia.
  • Observació i audició de diversos modes de poesia oral.
  • Investigació de les capacitats de transmissió davant les necessitats dels textos.
  • Examen i preparació de les necessitats per a una actuació poètica.
  Apunta-t'hi