Josep Pedrals. Poeta

  • Tècniques del vers (Obrador de la Beckett)

    En aquest curs es repassen les bases tècniques de l’escriptura poètica i es treballa l’eficàcia en la versificació, especialment pensant en la dicció i la funcionalitat escènica. S’hi fa un aprofundiment en la musicalitat de les paraules, l’eufonia i el ritme.

    Es tracta d’un curs eminentment pràctic, amb exercicis continuats, ideal per a aquell que vulgui comprovar la seva traça natural, el que vulgui recuperar l’habilitat del versejar i el que vulgui esmolar la destresa de la sensibilitat lírica.

    El mètode Pedrals és exigent i divertit, rigorós i flexible, perquè, després d’anys d’exercitar poetes de tota mena, ajusta els jocs i els exercicis amb exactitud i amenitat.

    Inscripcions