Josep Pedrals. Poeta

ornament

Confessió del goliard

Llibre Confessió de Goliard, , Josep Pedrals

Confessió del goliard és un enfilall de quatre-cents vuit versos, ordenats en nou cants, convenientment rimats. Com diu Esteve Plantada a l’epíleg: “És un llibre atlèticament elèctric, com ho és cada recital de rapsòdia significada, de ball de lluentons. Perquè Pedrals és un generador. De corrent i corrents, de ficcions i metaversos, de vides refugis, d’acuit i amagar, de certesa i descobriments. […] Perquè tot joc fa guspira, i les idees s’esveren. Química pura, per dir-ho a la pedraliana.”

Comprar el llibre