Josep Pedrals. Poeta

ornament

El furgatori

Llibre El furgatori, Josep Pedrals

Aproximació al món de l’estudi del folklore a través dels diaris i les creacions literàries de Quim Porta.

A El furgatori l’autor emprèn la reconstrucció fragmentària del dietari d’un tal Quim Porta, tasca que li permet posar en pràctica tota la teoria exposada en les suposades traduccions d’Escola italiana, satiritzant l’estil Amades per plasmar l’èpica lírico-pragmàtica en un llibre que, a cavall de la poesia i el comentari, aprofita el joc de la ficció dintre de la ficció per disfressar, irònicament i amb aquell barroquisme que defineix el llenguatge de Pedrals, de pseudo-popularitat i erotisme aquests poemes, o aquesta sàtira, o dietari de la vila de Bolló.

Més informació