Josep Pedrals. Poeta

ornament

Els buits enutjosos

Els buits enutjosos

Recull de dobles quartetes sobre el no-res absurd

Tingues clar senyor lector
Que no és buit amb nihilisme
Tot allò que fa sentor
Resclosit efluvi abisme
Cal no perdre el món de vista
Queda ampolla en l’optimista
Buidarem-la en un penúltim
Plaer foll dels buits que enutgin
[…]